Prijava na razpise za nepovratna sredstva in ugodna posojila

Eden od izzivov pri pridobivanju nepovratnih sredstev ali ugodnih posojil za namen razvoja podjetja je seveda pisanje projektov. Ko ste enkrat našli pravi program in pravi razpis za financiranje razvojnih načrtov vašega podjetja in ko ste uspešno oblikovali projektno idejo, pride čas, da to projektno idejo prelijete na papir oziroma v razpisno prijavnico. Uspeh vašega podjetja na nekem razpisu ni odvisen le od tega, kako genialna vaša projektna ideja je, in kako dobro se ujema s cilji razpisa, na katerega se prijavljate, ampak tudi od tega kako dobro in kvalitetno je vaša projektna ideja predstavljena v prijavnici.

Zahtevnost prijave se lahko od razpisa do razpisa močno razlikuje in je povezana s količino denarja, ki jo podjetje lahko na nekem razpisu prejme. Če kandidirate za višje zneske, se boste bolj trudili s pripravo prijavne dokumentacije. Pri programih subvencioniranja zaposlovanja težje zaposljivih oseb izpolnite obrazec na eni ali dveh straneh in to je to. Pri velikih mednarodnih programih je potrebno nameravan projekt v prijavnici podrobno opisati, opisati reference prijaviteljev in pripraviti natančen finančni načrt. Tipičen obseg izpolnjene prijavnice takega projektnega predloga pogosto ali kar ponavadi presega sto strani.

razpisi1Ker je priprava prijavne dokumentacije lahko zelo zahtevno in tudi zamudno delo, je dobro, da se povežete s svetovalnimi podjetji, ki so specializirana za pisanje projektov in pridobivanje nepovratnih sredstev. Priporočamo, da obiščete povezavo razpisi.

Če se prijavljamo na mednarodni razpis je skoraj obvezna priprava prijavnice v angleščini, kar predstavlja dodaten izziv. Velika večina projektnih predlogov na mednarodnih razpisih je pripravljena s strani mednarodnih partnerstev, kar pomeni, da je raba angleščine predpogoj, da se bodoči partnerji medsebojno sploh lahko uskladijo in pripravijo projektni predlog. Prijavni obrazec pa niti ni dovolj za prijavo. Pripraviti je potrebno priloge – nekateri razpisi (priprava projekte dokumentacije) jih zahtevajo le nekaj, drugi lahko zelo veliko. Kaj se zgodi če eno od prilog pozabite priložiti? Pri nekaterih razpisih bo razpisna komisijo vaš predlog takoj izločila, pri drugih (veliko državnih razpisov je te vrste) pa vas bo razpisovalec pozval k dopolnitvi vloge, kar vam omogoči, da ostanete v igri.

This entry was posted in Podjetništvo and tagged . Bookmark the permalink.