Zakaj sončne elektrarne?

Zakaj sončne elektrarne? Odgovor na to vprašanje leži v zagotavljanju boljše prihodnosti zaradi izkoriščanja obnovljivega energetskega vira, ki je dostopen, zanesljiv in hkrati ekološko sprejemljiv. Pridobivanje električne energije s pomočjo sončne elektrarne je zato iz okoljevarstvenega vidika eden izmed najprimernejših načinov. Pretvorba iz elektromagnetnega valovanja Sonca v električno energijo je varna, neslišna in okolju prijazna, saj se pri tem ne ustvarjajo emisije toplogrednih in ostalih okolju škodljivih plinov. Tako sončne elektrarne predstavljajo enega najsodobnejših elektroenergetskih virov.

Kako veliko sončno elektrarno si lahko omislite je odvisno od dejavnikov kot so naklon, orientacija in nekaterih drugih. Za najbolj optimalno postavitev sončne elektrarne morate imeti streho obrnjeno na južno stran, najprimernejši naklon pa je okrog 30°. Vzemite v obzir, da vam bo elektrarna na ravni strehi ali zemljišču zavzela izdatno več prostora kot elektrarna na strehi z naklonom. Treba se je namreč izogibati kakršnemukoli senčenju bodisi sence bližnjega objekta ali drevesa  ali celo morebitnemu medsebojnemu senčenju modulov.

Predvidoma za 1 kW moči zadostuje med 8 in 20 kvadratnih metrov. Ker postavitev sončne elektrarne pomeni dodatno obremenitev strehe objekta, mora biti le-ta statično ustrezna, saj postavitev predstavlja dodatnih 15-30 kg na kvadratni meter. Ravno zaradi dodatne bremenitve vaše strehe je izjemno pomembno, da le-ta ni dotrajana, poleg vsega omenjenega pa je nujno potrebno imeti strelovodno zaščito.

Čeprav se vam bo morda sprva zdel nakup sončne elektrarne prevelik finančni zalogaj, si boste s pomočjo izračuna strokovnjakov in skrbnega vzdrževanja povrnili investicijo prej kot si mislite.

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.